Porin Ravit Oy - yhtiökokouskutsu

Porin Ravit Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 18. päivänä kesäkuuta 2019 kello 10.00 Porin Raviradalla osoitteessa Ravintie 1, Pori.

Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa ja yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asiat.

Porissa toukokuun 28. päivänä 2019
Porin Ravit Oy
Hallitus