Kutsu Porin Ravit Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Porin Ravit Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Porin Ravit Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 30.4.2024 kello 9:00 alkaen Porin raviradan ravintolakatsomossa, osoitteessa Ravintie 1, 28130 Pori.

Kokouksessa käsitellään kaikki varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan käsiteltävät asiat. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (18.4.2024), yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18.4.2024.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 klo 10.00 mennessä.

Porin Ravit Oy
Hallitus